Poistenie

Radi by sme Vás informovali, že prostredníctvom nášho výhradného partnera v oblasti poistenia – spoločnosti RENOMIA, môžu členovia Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov využiť ponuku poistenia profesijnej zodpovednosti činnosti účtovníka. Výhodné rámcové podmienky poistenia sú dojednané v ČSOB Poisťovňa, a.s.

Poistenie profesijnej zodpovednosti účtovníka sa vzťahuje na škody spôsobené v priamej súvislosti s výkonom povolania účtovníka, ako napr.: náhradu pokút, penále alebo škôd spôsobených v dôsledku porušenia povinností pri výkone profesie.

Poistenie profesijnej zodpovednosti je efektívny nástroj krytia rizík činnosti účtovníka. Poistenie je určené pre zamestnancov, živnostníkov aj právnické osoby a poskytuje Vám náhradu škôd vzniknutých Vášmu zamestnávateľovi alebo klientovi.

Poistenie profesijnej zodpovednosti je možné dojednať vyplnením prihlášky do poistenia a zaslania v elektronickej forme na zástupcov spoločnosti RENOMIA, s.r.o.: tel.: +421 2 5443 1740, 5443 1397, fax: +421 2 5443 2934, mobil: +421 (0)907 781 620, mail:, info@renomia.sk, adresa: Panenská 7, 811 03 Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie

Postup dojednania poistenia

Základné informácie o RENOMIA

Dotazník na poistenie (právnická osoba - návrh)

Prihláška do poistenia (právnická osoba)

Prihláška do poistenia (zamestnanec)

Prihláška do poistenia (živnostník)

Manuál likvidácie poistných udalostí

Formulár hlásenia škodovej udalosti SK